داستان منتا

بهتر ما را بشناسید

معرفی منتا

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) در راستای ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از ایجاد و ارتقای کسب‌وکارهای نوآور تعاون بنیان در سال 1399 تاسیس گردید.
این مرکز به عنوان بازوی نوآوری معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حمایت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون مشغول به فعالیت می باشد.
منتا که خود یک تعاونی است، می‌کوشد مسیر پیشرفت پایدار فعالیت‌های نوآورانه در بخش تعاون را هموار کرده و با ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از هسته ها و واحدهای نوآور تعاون در سراسر کشور اکوسیستم نوآوری تعاون را فعال سازد. منتا آغوش خود را برای پذیرش هر ایده و خلاقیتی در حوزه تعاون گشوده‌است.

ساختار منتا

منتا دارای یک ساختار سه بخشی است: شتابدهنده اتفاق، شتابدهنده تعاونیِ پلتفرمی و استارتاپ استودیو مالیِ تعاون.

شتابدهنده اتفاق

شتابدهنده اتفاق با کمک شبکۀ کنشگران اجتماعی تعاون، در پی تحقق الگوهای جدید کسب‌وکارهای تعاون‌بنیان در بوم‌‌های مختلف است. شتابدهنده اتفاق با ارائۀ جعبه ابزار توسعۀ تعاون به مراکز نوآوری و توسعۀ تعاون استان‌ها (منتاهای استانی)، فرآیند شتابدهی را با حمایت از هسته‌های نوآور و واحدهای نوآور تعاون انجام می‌دهد. با اتفاق، هیچ ایده و کسب‌وکارِ نوآورِ تعاون در بوم، بدون حامی، تنها نمی‌ماند.

 

استارتاپ استودیو مالی تعاون

استارتاپ استودیوی مالی تعاون، مرکزی است که با تامین نیروی انسانی و مالی، به طور پیاپی استارتاپ مالی خلق می‌کند. استارتاپ‌هایی که هدفشان ساخت ابزارهای نوینِ تامین مالی برای تعاونی‌ها است. تامین هر آنچه که برای به تحقق پیوستن یک ایدۀ جدید تامین مالی مبتنی بر تعاون، نیاز است بر عهدۀ استارتاپ استودیوی مالی تعاون می‌باشد.

ویدیو معرفی منتا