نوشتواره 3: الگوهای جدید تعاونی

نوشتواره 3: الگوهای جدید تعاونی

این مقاله به بررسی مدل‌های جدید اداره تعاونی‌های کشاورزی از منظر حقوق مالکیت می‌پردازد و تعریفی از حقوق مالکیت را اتخاذ می‌کند که هم شامل مازاد برگشتی  و هم شامل حق مدیریت  می‌شود. همچنین نشان داده خواهد شد که در مدل‌های جدید ادارۀ تعاونی، نحوۀ تخصیص حقوق مالکیت به عوامل اقتصادی (اعضا، حامیان و سرمایه‌گذاران) که به‌صورت قراردادی با شرکت مرتبط هستند، چه تفاوت‌هایی با مدل‌های سنتی وجود دارد. این نوشتار گونه‌ای از مدل‌های ساختاری را پیشنهاد می‌کند که در آن ساختار تعاونی سنتی و بنگاه سرمایه‌محور به‌عنوان اشکال متضاد ترسیم می‌شود. این گونه‌شناسی شامل پنج مدل غیرسنتی نیز می‌شود که ممکن است تعاونی‌ها برای رفع محدودیت‌های مالی خود، از آنها استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *