یکتا: نگاه سنتی ظرفیت‌های بخش تعاون را غیرفعال کرده

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام شده است، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.

علی یکتا، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون، در این مصاحبه در رویداد کوپ‌استار نگاهی که در چند سال گذشته به تعاون بوده را نگاهی سنتی می‌داند. او در ادامه این امر را مانع استفاده به نحو احسنت از ظرفیت‌های این حوزه می‌داند.