ما در منتا از شهریور ۱۳۹۹ و از هیچ کار خود را آغاز کردیم. منتا از یک دفتر کوچک در معاونت تعاون شروع شد و اکنون سراسر کشور گسترده شده و در این یک سال توانسته جایی برای خود در زیست‌بوم نوآوری کشور و بخش تعاون باز کند. چند ماه آغازین کار ما به راه‌اندازی چیزهای اولیه – از تجهیز ساحتمان بگیر تا معماری سازمانی و تدوین اسناد بالادستی – گذشت تا در دی ماه با حضور مسئولان و بازیگران نوآوری و تعاون، منتا را به طور رسمی در ۱۱ استان افتتاح کنیم. از همان دی تا شهرویر که این گزارش آماده شده، ما رویدادها، جلسات هم‌اندیشی و آسیب‌شناسی، تفاهم‌نامه‌ها و همکاری با بسیاری از شتابدهنده‌ها و تیم‌های استارتاپی داشته‌ایم و اکنون منتا آماده‌ی جهشی بزرگ است.

در گزارش یک ساله‌ی منتا که در پایان این پست لینک دانلود آن آمده، می‌توانید فعالیت‌ها و دستاوردها و البته پیشنهادها و کمی از برنامه‌های پیش‌روی ما برای آینده را ببینید و بخوانید.

ما را از پیشنهادها و نقدهای خود بی‌دریغ نگذارید.

برای دانلود گزارش عملکرد یک ساله منتا ۱۴۰۰ اینجا را کلیک کنید