رویداد کو‌پ‌استار با رویکرد شبکه‌سازی میان استارتاپ‌ها و بازیگران حوزه‌ی نوآوری و تعاون، به زودی برگزار می‌شود.
در این رویداد استارتاپ‌های برگزیده می‌توانند کار خود را ارایه داده و با تعاونی‌های بزرگ، شتابدهنده‌ها، اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذارها و نهادهای مرتبط ارتباط برقرار کنند.
به تیم‌های برتر جوایزی هم داده می‌شود.
فرصت را از دست ندید و در وب‌سایت منتا برای این رویداد نام‌نویسی کنید.
ویدیوی معرفی رویداد را در ادامه‌ی پست ببینید.