دومین نشست بررسی و احصای چالش‌های بخش کشاورزی با حضور مدیر کل تعاونی‌های تولیدی، محمدی و رییس منتا، نوری و فعالان حوزه‌های مختلف کشاورزی برگزار شد. در این نشست مهمان‌های تازه‌ای از بخش کشاورزی و تعاونی همراه ما بودند و چالش‌ها و مشکلات گوناگونی از این بخش را بیان کردند.
هدف این نشست‌ها، شناسایی هرچه بهتر چالش‌ها، و کمک به فعالان بخش کشاورزی برای برقراری ارتباط بهتر با فعالان نوآوری برای پیدا کردن و ساختن راهکارهای نوآورانه است.