باز نوآوری، باز تعاون و شنبه‌های نوآوری

این روزها شنیدن پادکست هنگامی که کارهای روزمره مثل کارهای خانه و رانندگی می‌کنید و یا حتی زمان‌هایی که استراحت می‌کنید، به شما کمک می‌کند که بهینه از وقت خود استفاده کنید. از این‌رو به این فکر کردیم که نشست‌های شنبه‌های نوآوری منتا را به صورت پادکست هم در اختیار شما قرار دهیم. در این پست‌ چهارمین نشست دور دوم شنبه‌های نوآوری منتا با موضوع بررسی مدل تشکیل، فعالیت و خروج استارتاپ‌ها به صورت تعاونی در خدمت شما قرار گرفته است. در پست‌های پیشین فیلم کامل این نشست نیز موجود است.
تا به حال استارتاپی که در قالب حقوقی تعاونی فعالیت خودش را ادامه دهد دیده‌اید؟ می‌دانید مزیت‌ها و قابلیت‌های شکل تعاونی برای استارتاپ‌ها چه چیزهایی است؟ از شباهت‌های شکلی و مفهومی تعاون و کار استارتاپی چه می‌دانید؟
در ادامه‌ی این پست می‌توانید صدای ضبط شده‌ی برنامه را گوش دهید.