باز نوآوری، باز تعاون و شنبه‌های نوآوری

دوره‌ی دوم شنبه‌های نوآوری با رویکرد تازه از شنبه یکم خرداد ماه آغاز شد. در این دوره ما به همراه مهمان‌ها و کارشناسی‌های خبره و فعالان زیست‌بوم، وجوه نوآورانه‌ی تعاون را بررسی می‌کنیم.
این شنبه موضوع «توسعه تعاونی‌های پلتفرم ملی» بود. فیلم کامل این برنامه را می‌توانید در ادامه‌ی این پست ببینید.