نجفی: کاهش هزینه‌های تمام‌شده از آورده‌های نوآوری برای تعاون

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام شده است، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.

موسی نجفی، مدیر کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه کوپ‌استار به کاهش هزینه‌ها از آورده‌ها‌ی نوآوری برای تعاون اشاره می‌کند.