ناطقی: قالب تعاونی شروع مناسب برای تیم‌های استارتاپی
در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام داده‌ایم، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌‌ایم.

علیرضا ناطقی در مصاحبه در رویداد کوپ‌استار ضمن مناسب دانستن قالب تعاونی برای شروع فعالیت تیم‌های استارتاپی، گفت: جوانان و فارغ‌التحصیلان می‌توانند در حوزه‌هایی که تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند، وارد شوند و نوآوری و زمینه ورود تکنولوژی در حوزه تعاون را توسعه دهند.