در چند روز گذشته ما علاوه بر رویداد شنبه‌ی نوآوری، میزبان مهمانان دیگری هم بودیم. در این بازدیدها آقای شیخ‌زاده معاون برنامه‌ریزی بانک توسعه تعاون و آقای مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون، برای برنامه‌ریزی هرچه بهتر تعامل زیست‌بوم نوآوری و بخش تعاون، از برنامه‌های منتا شنیدند و به گفتگو با تیم‌های استارتاپی و شتابدهنده‌های منتا نشستند.
به نظر می‌آیند که چند تا از تیم‌های ما موفق شدند جلب توجه کنند و امیدواریم به زودی به جذب سرمایه برسند.