همکاری و تفاهم منتا و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

منتا به عنوان تسهیل‌گر میان تعاون و نوآوری همیشه تلاش کرده تا با مشارکت و همکاری نهادها و گروه‌های دیگر هم‌افزایی بیشتری ایجاد کند.

در همین راستا هفته‌ی گذشته میان منتا و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا شد و در همان جلسه چهار زمینه‌ی کاری مورد علاقه‌ی دو طرف صحبت و نتیجه‌گیری شد.

در این جلسه در رابطه با نیاز تعاونی به نوآوری در جهت کم شدن فاصله آن با اکوسیستم صحبت شد. همچنین حضار در این جلسه نظر بر این داشتند که با هزینه کم می‌شود تعاون را دوباره زنده کرد و نیاز به تزریق انرژی اولیه دارد.

در صورت پیشرفت خوب امور، در کنفرانس سالانه‌ی انجمن که به زودی برگزار می‌شود، با یک مقاله و یک پنل تخصصی، منتا نیز حضور خواهد داشت و از نوآوری در تعاون خواهد گفت.