حسین‌نژاد: نوآوری در افکار و رفتار نیاز بخش تعاون

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام شده است، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.
در این ویدیو مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به لزوم نوآوری، باور دارد که هنگامی که کارآفرینی با بخش تعاون در هم آمیخته می‌شوند، در واقع بخشی از تعاون را کار و کارآفرینی انجام می‌دهد و برای فاصله گرفتن از رقبا حتما نیاز به ایده و افکار جدید داریم.