محمودی‌فر: اتصال تعاونی‌های فروشگاهی به استارتاپ‌ها

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام شده است، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.

سبحان محمودی‌فر، مدیرعامل استارتاپ به‌اینه، از استارتاپ‌های مستقر در منتا برقراری پل ارتباطی میان تعاونی‌ها و استارتاپ‌های همان حوزه را نوآوری در بخش تعاون و منتا را تسهیل‌گر این بخش می‌بیند.

در بالا ویدیو کامل مصاحبه آقای محمودی‌فر در رویداد کوپ‌استار را می‌توانید تماشا کنید.