باز نوآوری، باز تعاون و شنبه‌های نوآوری

کودکان کار، زباله‌گردها، مشکل اعتیاد، مشارکت اجتماعی، مسائل مهاجران، و بسیاری از مسائل دیگر؛ به نظر شما مدل تعاونی و وجوه نوآورانه‌ش، چه طور می‌توانند کمک کنند؟
سومین نشست دور دوم شنبه‌های نوآوری منتا شنبه پنجم تیر برگزار شد. موضوع این هم‌اندیشی «ظرفیت‌های تعاونی‌های اجتماعی برای بهبود کیفیت و شاخص‌های انسانی» بود.
در ادامه‌ی این پست می‌توانید فیلم کامل این نشست را ببینید.