نوآوری مدیران و کارشناسان نوآور می‌خواهد

پس از انتشار فراخوان تربیت مدیران نوآور ویژه‌ی بخش تعاون در سازمان‌ها و شبکه‌های مرتبط با تعاون و همون‌طور که قولش را داده بودیم، برگزاری این دوره‌ها از امروز و با حضور متقاضیانی که درخواست داده بودند، شروع شد. استقبال از این دوره برخلاف پیش‌بینی ما بسیار زیاد بود و از این‌رو در این دوره تنها پذیرای تعدادی از درخواست‌ها هستیم.
این دوره تا سه هفته‌ی آینده و هر هفته سه روز ادامه دارد و در هر جلسه، یک مفهوم و موضوع مرتبط با زیست‌بوم نوآوری ارایه و به گفتگو گذاشته می‌شود.

در این دوره، مدیران بخش‌های مختلف تعاون و شتابدهنده‌ها و مدیران مرتبط با حوزه‌ی نوآوری شرکت کرده‌اند و امیدواریم که با برگزاری خوب این دوره، به زودی دوره‌های بعدی را به صورت عمومی برگزار کنیم.
برای اطلاع بیشتر از برنامه‌های ما، تماس بگیرید.