این هفته در رویداد شنبه‌ی نوآوری میزبان آقای آذرسا معاون مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستیم و ایشان از حمایت‌ها و کمک‌هایی که این معاونت از شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری می‌کند خواهند گفت.
از آنجایی که این معاونت متولی شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری کشور است، حمایت‌ها و کمک‌های آنها بدون شک از اصلی‌ترین منابع پشتیبان زیست‌بوم نوآوری است و در نتیجه برنامه بدون شک برای همه‌ی بازیگران زیست‌بوم نوآوری سودمند و با ارزش است.
شنبه ۹ اسفند و از ساعت ۸ صبح هم به صورت حضوری و هم از لایو اینستاگرام منتا می‌توانید در این برنامه حضور پیدا کنید.

مهمان این هفته، آقای آذرسا معاون مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، این‌بار و برخلاف هفته‌های گذشته بیشتر از توانمندی‌ها و برنامه‌های مهمانان ما شنیدند تا خودشان بخواهند سخنرانی کنند. در این نشست مراکز نوآوری استانی منتا و شتابدهنده‌های حاضر این نشست به ارایه‌ی طرح‌ها، ایده‌ها و کارهای خود پرداختند و جلسه به گفتگو میان ایشان و مهمان برنامه گذشت. در پایان برنامه هم آقای آذرسا به طور خلاصه شرایط لازم برای کمک به شتاب‌دهنده‌ها را برای همه توضیح دادند.