باز نوآوری، باز تعاون و شنبه‌های نوآوری

این روزها شنیدن پادکست هنگامی رانندگی، کار خانه و زمان‌های این‌چنینی، می‌تواند وقت‌های غیرقابل استفاده را سودمند سازد. از این‌رو به این فکر کردیم که نشست‌های شنبه‌های نوآوری منتا را به صورت پادکست هم در اختیار شما قرار دهیم. در پست‌های قبلی فیلم کامل برنامه‌ی سومین نشست دور دوم شنبه‌های نوآوری منتا با موضوع این هم‌اندیشی «ظرفیت‌های تعاونی‌های اجتماعی برای بهبود کیفیت و شاخص‌های انسانی» در خدمت شما قرار گرفت.
کودکان کار، زباله‌گردها، مشکل اعتیاد، مشارکت اجتماعی، مسائل مهاجران، و بسیاری از مسائل دیگر؛ به نظر شما مدل تعاونی و وجوه نوآورانه‌ش، چه طور می‌توانند کمک کنند؟
در ادامه‌ی این پست می‌توانید صدای ضبط شده‌ی برنامه را گوش دهید.