البرز محمدی: نوآوری کوتاه‌مدت نیست

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری داشته‌ایم، درباره ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.

در این ویدیو البرز محمدی نوآوری و خلاقیت در تعاون را، گذار از سنت به مدرنیته می‌داند. همچنین نوآوری در تعاون را ابتدای راه می‌بیند و باور دارد که راهی طولانی در پیش است. ایشان در ادامه راه‌اندازی منتا را اتفاق خوبی در همین آغاز راه معرفی می‌کند.