دیروز آقای شاوردیان نماینده‌ی ارامنه‌ی تهران و شمال کشور دیداری چند ساعته از منتا داشتند و با اندیشکده‌ی تعاون، شتابدهنده‌ها و تیم‌های استارتاپی مستقر در فضای کار اشتراکی منتا گپ و گفتگو کردند. در این دیدارها ایشان متناسب با نیاز و مشکل شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌ها، قرارهایی را مشخص کردند که به نظر سودمند می‌آیند و این برای تیم‌ها امیدوارکننده بود. ما هم امیدواریم هفته‌ی آینده و در عمل، این قرارها منجر به اتفاق‌های خوبی شود