نام‌نویسی استارتاپ‌ها در رویداد منتا نام‌نویسی شرکت‌ها در رویداد منتا درخواست تاسیس مرکز استانی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران «منتا» واسطه‌ای پویا و پیشرو
میان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری

وب‌سایت در حال به‌روزرسانی است.