منتا؛ تسهیلگر نوآوری

 

اگر بخواهیم تصویر روشنی از جایگاه منتا ارائه کنیم، منتا تسهیلگری است میان بخش تعاون کشور شامل بیش از ۹۰۰۰۰ تعاونی فعال، اتحادیه‌های تعاونی، اتاق تعاون و سایر تشکل‌های بخش تعاون؛ و زیست‌بوم نوآوری کشور شامل پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها و … . نهادهای پشتیبان منتا، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند که هرکدام نقشی در این فرآیند تسهیلگری دارند. داد و ستد مستمر تعاون و نوآوری در این تسهیلگری مهم‌ترین کارکرد منتا است که بیشتر به وسیله ابزارهایی چون مراکز نوآوری و توسعه تعاون استانی و شتاب‌دهنده‌های مستقر در منتا صورت می‌گیرد. نتیجه این داد و ستد، محصولات نوآورانه‌ای خواهد بود که مهم‌ترین کارکرد آنها در بخش تعاون است و علاوه بر آنکه این ارزش‌های خلق شده ناشی از تحقق هدف محوری توسعه نوآوری در تعاون خواهد بود، منتا به نوعی در عواید آنها سهیم خواهد بود.

11
مرکز استانی
40
شتاب‌دهنده مستقر
80
استارتاپ فعال
100
تعاونی دانش‌بنیان

زیست‌بوم نوآوری منتا

 

زیست‌بوم نوآوری منتا