پنجره واحد بخش تعاون
همه خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها

پنجره واحد بخش تعاون کشور با هدف ارایه همه خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها در یک جا به صورت فیزیکی و آنلاین راه‌اندازی شده است. در این پنجره که در منتا مستقر است، دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی حضور دارند و به ارایه خدمات می‌پردازند.

پیگیری راحت‌تر

تجمیع خدمات

رفت‌وآمد کمتر

سرعت و کیفیت

دستگاه‌های مستقر

بانک توسعه تعاون

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

سازمان تامین اجتماعی

سازمان امور مالیاتی

اداره کل تعاون استان

پیشخوان دولت

کارگزاری بیمه

مشاور حقوقی

پنجره واحد بخش تعاون

طرح و برنامه‌ای در سر دارید که با هم پیش ببریم؟

ما آماده‌ایم