در ادامه‌ی استراتژی‌های و سیاست‌های گسترش همکاری‌های چندجانبه و شبکه‌سازی منتا، امروز با حضور آقای کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری منتا و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به امضای سید سجاد نوری رییس منتا و مهدی عباسی رییس سازمان دانشجویان رسید. براساس این تفاهم‌نامه همکاری‌های دوجانبه با محوریت نوآوری و تعامل شبکه‌های دانشجویی و شبکه‌های تعاونی در زمینه‌های گوناگون تعریف شده که بستری برای جهش و رشد دو طرف فراهم می‌کند.