نام‌نویسی استارتاپ‌ها در رویداد منتا

متقاضیان محترم می‌توانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایند. کارشناسان ما پس از بررسی و ارزیابی درخواست ارسالی، با شما تماس خواهند گرفت.

Startups
۹*********
Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 5MB