هفته‌ی گذشته ما علاوه بر رویداد کوپ‌استار و جلسه‌های جذب اعتبار و سرمایه، مشغول به کارهای دیگری نیز بودیم که یکی از آنها بستن تفاهم‌نامه با بنیاد تعاون بسیج بود.
ما در منتا همواره باور داریم که با تعامل با همه‌ی بازیگران و فعالان حوزه‌ی تعاون و زیست‌بوم نوآوری، می‌توان هم‌افزایی کرد و کارها را موثر و مفید پیش برد. از این‌رو، شبکه‌سازی و تعریف پروژه‌ها و کارهای مشترک همیشه برای ما ارزشمند بوده است.
امیدواریم این تفاهم‌نامه هم برای بخش تعاون و هم زیست‌بوم نوآوری سبب پیشرفت و توسعه‌ی بهتر شود.