بازدید از منتا در البرز

این هفته ما در منتا بسیار شلوغ بودیم، اما با این حال توانستیم به بازدید منتای استان البرز برویم و از نزدیک در جریان امور آنجا قرار بگیریم و با هم برای پیشرفت کارها هم‌اندیشی کنیم.
همکاران ما در مرکز نوآوری و توسعه تعاون البرز با همکاری دانشگاه آزاد البرز، سازمان فنی و حرفه‌ای و چند مرکز علمی دیگر مشغول کار هستند و چندین استارتاپ از جمله در حوزه‌ی طراحی لباس و مد در منتای البرز مستقر هستند. منتای البرز رویدادهای گوناگونی نیز در برنامه‌ی خود دارد که طبق تقویم در حال برگزاری است. منتای البرز برای توسعه ی فعالیت‌های نوآورانه‌ی خود به زودی فضای گسترده‌ای را بازسازی کرده و به مجموعه‌ی خود اضافه می‌کند تا قوی‌تر از پیش به کار خود ادامه دهد.