فضای کار اشتراکی منتا

ما در منتای ملی فضای ساده و راحتی برای تیم‌های استراتاپی فراهم آورده‌ایم تا بتوانند به عنوان میز کار با امکانات یک دفتر کامل، مستقر شده و پروژه‌های خود را پیش ببرند. این فضا، دارای اتاق‌های جلسات، فضای کارگاهی، سالن همایش، فضاهای سبز و آشپزخانه‌ی مجهز است. شتاب‌دهنده‌های مستقر هم در کنار این فضا و دیگر طبقات ساختمان هستند.

2
اتاق جلسات
9
ظرفیت تیم‌ها
2
فضای سبز و استراحت
3
فضای کارگاهی، کلاسی و همایش

می‌خواهید میز و فضا رزرو کنید یا در اتاق‌های منتا، کارگاه و کلاس و برنامه‌ای برگزار کنید؟ با ما تماس بگیرید.

تماس برای رزرو فضا