متقاضی گرامی

خواهشمند است فرم زیر را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید. ما در منتا بر اساس اطلاعات مندرج در فرم، درخواست شما را ارزیابی و نتیجه‌ی بررسی را ظرف مدت 10 روز از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع خواهیم داد. مدت زمان تکمیل و ارائه‌ی مدارک 10 دی ماه است.

بارگذاری

 

ضروری است در پروپوزال ارسالی توسط شتاب دهنده، به موارد زیر اشاره شود.

  1. مدل شتاب دهی
  2. خدمات قابل ارائه به استارتاپ ها
  3. تجربیات و مطالعات شتاب دهنده در حوزه تعاون
  4. تجربیات و مطالعات شتاب دهنده در موضوع تخصصی حوزه فعالیت
  5. ارزش آفرینی شتاب دهنده در حوزه تعاون
  6. مهم ترین دستاوردهای شتاب دهنده تا به امروز