بخش کشاورزی و دامداری زیر ذره‌بین منتا

نخستین نشست از مجموعه نشست‌ها و رویدادهای احصا و شناسایی چالش‌ها و مسائل بخش تعاونی، در حوزه‌ی کشاورزی و دامداری سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته برگزار شد.
در این نشست اتحادیه‌های تعاونی از حوزه‌های کشاورزی، دامداری و مرغداری و مرغ تخم‌گذار، و هم‌چنین نوری رییس منتا، گماسایی معاون اداره کل تعاونی‌های تولیدی و فعالان تعاون و زیست‌بوم نوآوری حضور داشتند و به تبادل آرا و هم‌اندیشی پرداختند.
هدف این نشست‌ها، شناسایی چالش‌ها و راهکاریابی برای آنها و سپس حمایت از ایده‌ها و راهکارها برای تبدیل شدن به کسب و کارهای موفق است.