منتا
خانه‌ای برای شتاب دهنده‌ها
و شرکت‌های نوآور بخش تعاون

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران با هدف فراهم آوردن بسترها و شرایط تعامل بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری کشور راه‌اندازی شده است. در همین راستا همکاری با و کمک به شتاب‌دهنده‌های مرتبط با تعاون یکی از اولویت‌های ماست.

14
مراکز زیست‌بوم نوآوری همکار
100
تعاونی‌های دانش‌بنیان همکار
8
شتاب‌دهنده‌های همکار
11
شتاب‌دهنده‌های مستقر

شتاب‌دهنده‌های مستقر

اگزه

تعاونی
شماره تماس: ۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰

IBC

تعاونی
شماره تماس: ۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰

رایزن

تعاونی
شماره تماس: ۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰

پیشگامان

تعاونی
شماره تماس: ۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰

در صورتی که شتاب‌دهنده، شرکت نوآور یا تعاونی دانش‌بنیان هستید، می‌توانید برای استقرار در شبکه منتا و یا همکاری و تعریف پروژه‌های مشترک با منتا با ما تماس بگیرید. برای استقرار روی پذیرش شتاب‌دهنده بزنید و برای همکاری و تعریف پروژه روی دکمه تماس بزنید.

برای آغاز یک مسیر هیجان‌انگیز آماده‌اید؟

ما آماده‌ایم