از همه‌ی شتاب‌دهنده‌های علاقه‌مند به فعالیت در شبکه‌ی نوآوری تعاون دعوت می‌کنیم تا با مشارکت و همکاری با منتا، در جهت توسعه هرچه بیشتر نوآوری در شبکه تعاون همراه شده و با حمایت منتا و بهره‌گیری از خدمات این شبکه، زمینه‌ساز گسترش اقتصاد جمعی و کشور باشند.
برای این منظور، لطفا به لینک زیر رفته و درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

ثبت‌نام شتابدهنده