درخواست تاسیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون استانی

متقاضیان محترم می‌توانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایند. کارشناسان ما پس از بررسی و ارزیابی درخواست ارسالی، با شما تماس خواهند گرفت.

Provinces
آیا شرکت به عنوان شخصیت حقوقی تعاونی ثبت شده است؟ *
آیا جزو مراکز نوآوری و توسعه تعاون افتتاح شده هستید؟
آیا با اداره کل تعاون استان خود دارای تفاهم‌نامه هستید؟ یا از طرف اداره کل تعاون استان به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اید؟ *
Maximum upload size: 5MB
آیا پیش از این برای تاسیس مرکز نواوری و توسعه تعاون با اداره کل تعاون یا معاونت تعاون وزارت تعاون مکاتبه‌ای داشته‌اید؟
Maximum upload size: 5MB
آیا با گروه مشاور معاونت تعاون وزارت تعاون در ارتباط هستید؟ *
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را در چه ماه‌هایی ارسال کرده‌اید؟
Maximum upload size: 5MB
آیا گواهی تاییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان را دارید؟ *
Maximum upload size: 5MB
نوع استقرار
امکانات
Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 10MB