سید سجاد نوری با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران «منتا» منصوب شد.

در متن حکم وزیر آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی‌های علمی و عملی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاونت امور تعاون به موجب این حکم به عنوان رییس مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران «منتا» منصوب می‌شوید تا در چارچوب ساختار قانونی موجود با استفاده از ظرفیت ارکان وزارتخانه در تهران و استان‌ها در راستای توسعه‌ی نوآوری در بخش تعاون فعالیت نمایید.